Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
10.08.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Pawłowo
Żońskie nr 19 – lokal użytkowy nr 2
10.08.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Szklarska
Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15a
02.08.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Gilów
28.07.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Wielkie
Rychnowo Nr 96
28.07.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Bydgoszcz
Aleja Jana Pawła II 157
28.07.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Lelice, ul.
Płocka 10, gmina Gozdowo
27.07.2017 więcej
Obwieszczenie o postępowaniu bezprzetargowym w formie konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Platerów,
ul. Pocztowa
27.07.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Mała Wieś,
ul. Pocztowa 1
27.07.2017 więcej