Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyjaśnienie w sprawie petycji
dotyczącej instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu
pod Ursynowem w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w
ciągu S2
09.08.2017 więcej
Petycja
Dotyczy modyfikacji art. 30 ust. 4 ustawy prawo budowlane
25.07.2017 więcej
Petycja
Dotyczy procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie
drogowym
19.07.2017 więcej
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
18.07.2017 więcej
Petycja
Dotyczy skierowania projektu ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności pod obrady Sejmu oraz
zgłoszenia autopoprawki do projektu w zakresie uwag
przedstawionych przez stowarzyszenie
17.07.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego
14.07.2017 więcej
Petycja
Dotyczy problemów parkingowych pasażerów na stacji PKP w
Kutnie
30.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy braku możliwości otrzymania dodatkowej zalegalizowanej
tablicy rejestracyjnej z motocykla na przyczepę lekką do 100
kg, w sytuacji gdy przyczepa zasłania tablice rejestracyjną
motocykla
26.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy udzielenia wsparcia finansowego starostwom powiatowym w
Sanoku i Krośnie na remont dwóch odcinków drogi powiatowej nr
2113R Pastwiska-Puławy
20.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia działań zmierzających do szybkiej realizacji
budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta jako części drogi
krajowej S6
12.06.2017 więcej