Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy budowy chodnika przy drodze krajowej nr 28 we wsi
Śliwnica k/Krasiczyna
07.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zwolnienia z systemu viaTOLL zespołów pojazdów
złożonych samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony
06.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zwolnienia z systemu viaTOLL zespołów pojazdów
złożonych samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony oraz wprowadzenia systemu
winietowego dla samochodów osobowych
06.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zapewnienia w niedziele wieczornego pociągu z Berlina do
woj. lubuskiego
02.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy uchylenia lub zmiany art. 25 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami
22.05.2017 więcej
Petycja
Dotyczy żądania zmiany przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym
22.05.2017 więcej
Petycja
Dotyczy elektronicznego systemu opłat za autostrady opartego o
numer rejestracyjne pojazdu
19.05.2017 więcej
Petycja
Dotyczy Kolei Szprotawskiej
16.05.2017 więcej
Petycja
Dotyczy przebudowy linii kolejowej nr 7 na odcinku Olszynka
Grochowska - Józefów
16.05.2017 więcej
Petycja
Dotyczy modernizacji skrzyżowań drogi krajowej nr 10 z drogą
powiatową nr 2041C i drogą gminną w miejscowości Brzozówka
oraz drogi krajowej nr 10 z drogą wojewódzką nr 569 i gminną
nr 101005C w miejscowości Dobrzejewice
28.04.2017 więcej