Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy podjęcia działań zmierzających do wyremontowania
południowej jezdni A18 Olszyna – Golnice
08.09.2017 więcej
Petycja
Dotyczy objęcia podzielników ciepła ustawą o wyrobach
budowlanych
05.09.2017 więcej
Petycja
Dotyczy nieodpłatnego przekazania przez PKP S.A. Miastu Tarnów
budynku dworca kolejowego PKP Tarnów – Mościce wraz z
przylegającą do niego działką
30.08.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym
29.08.2017 więcej
Petycja
Dotyczy ujednolicenia wysokości bonifikat w projekcie ustawy o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów
24.08.2017 więcej
Petycja
Dotyczy uruchomienia środków na budowę obwodnicy Wałbrzycha
wraz z jej szczawieńskim łącznikiem
11.08.2017 więcej
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy prawo budowlane w zakresie
bezpieczeństwa mienia
11.08.2017 więcej
Wyjaśnienie w sprawie petycji
dotyczącej instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu
pod Ursynowem w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w
ciągu S2
09.08.2017 więcej
Petycja
Dotyczy modyfikacji art. 30 ust. 4 ustawy prawo budowlane
25.07.2017 więcej
Petycja
Dotyczy procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie
drogowym
19.07.2017 więcej