Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy projektu ustawy o zmianie prawa użytkowania wieczystego
18.04.2017 więcej
Petycja
Dotyczy nowelizacji przepisów o podziałach nieruchomości oraz
przepisów dotyczących opłaty adiacenckiej
31.03.2017 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia działań nakierowanych na rozwój oferty
kolejowej w regionie Beskidu i Podhala.
23.03.2017 więcej
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
24.02.2017 więcej
Petycja
Dotyczy rozpoczęcia budowy obwodnicy Strzelna w ciągu dk 15 i
25
13.02.2017 więcej
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego w celu ułatwienia wykupu mieszkań w
towarzystwach Budownictwa Społecznego
02.02.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
02.02.2017 więcej
Petycja
Dotyczy konieczności budowy łącznicy w ciągu linii kolejowych
nr 98 i 99 w miejscowości Chabówka
27.01.2017 więcej
Petycja
Dotyczy oznaczenia materiałów budowlanych, substancji oraz
produktów
17.01.2017 więcej
Petycja
Dotyczy ulg dla studentów w publicznym transporcie zbiorowym
09.01.2017 więcej