Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
18.07.2017 więcej
Petycja
Dotyczy skierowania projektu ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności pod obrady Sejmu oraz
zgłoszenia autopoprawki do projektu w zakresie uwag
przedstawionych przez stowarzyszenie
17.07.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego
14.07.2017 więcej
Petycja
Dotyczy problemów parkingowych pasażerów na stacji PKP w
Kutnie
30.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy braku możliwości otrzymania dodatkowej zalegalizowanej
tablicy rejestracyjnej z motocykla na przyczepę lekką do 100
kg, w sytuacji gdy przyczepa zasłania tablice rejestracyjną
motocykla
26.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy udzielenia wsparcia finansowego starostwom powiatowym w
Sanoku i Krośnie na remont dwóch odcinków drogi powiatowej nr
2113R Pastwiska-Puławy
20.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia działań zmierzających do szybkiej realizacji
budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta jako części drogi
krajowej S6
12.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy budowy chodnika przy drodze krajowej nr 28 we wsi
Śliwnica k/Krasiczyna
07.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zwolnienia z systemu viaTOLL zespołów pojazdów
złożonych samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony
06.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zwolnienia z systemu viaTOLL zespołów pojazdów
złożonych samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony oraz wprowadzenia systemu
winietowego dla samochodów osobowych
06.06.2017 więcej