Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
24.02.2017 więcej
Petycja
Dotyczy rozpoczęcia budowy obwodnicy Strzelna w ciągu dk 15 i
25
13.02.2017 więcej
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego w celu ułatwienia wykupu mieszkań w
towarzystwach Budownictwa Społecznego
02.02.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
02.02.2017 więcej
Petycja
Dotyczy konieczności budowy łącznicy w ciągu linii kolejowych
nr 98 i 99 w miejscowości Chabówka
27.01.2017 więcej
Petycja
Dotyczy oznaczenia materiałów budowlanych, substancji oraz
produktów
17.01.2017 więcej
Petycja
Dotyczy ulg dla studentów w publicznym transporcie zbiorowym
09.01.2017 więcej
Petycja
Dotyczy umorzenia części rat kredytowych i odsetek w przypadku
wyodrębnienia na własność mieszkań wybudowanych przez
spółdzielnie mieszkaniowe i TBS ze środków BGK do dnia 30
września 2009 r.
30.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy połączenia drogi serwisowej DS. 10 z DS. 13.1 w ramach
budowy A1 (gm. Kruszyna)
30.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności
29.12.2016 więcej