Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody związane z
realizacją strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych
08.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia działań potrzebnych i niezbędnych do
dalszego funkcjonowania stacji demontażu pojazdów
04.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
03.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy projektu ustawy o zmianie prawa użytkowania wieczystego
gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
gruntu
21.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zachowania w całości skweru „Plymouth” – zieleni
parkowej w Gdyni
11.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy projektu ustawy o zmianie prawa użytkowania wieczystego
gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
gruntu
07.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy apelu o wstrzymanie projektu ustawy przekształcającej
użytkowanie wieczyste w prawo własności
06.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy uruchomienia połączeń kolejowych do Portu Lotniczego
Zielona Góra Babimost
03.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy uruchomienia pociągów na Ukrainę do Rawy Ruskiej
27.09.2016 więcej
Petycja
Dotyczy budowy ekranów akustycznych przy autostradzie A4
27.09.2016 więcej