Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy publikacji na stronie DanePubliczne.gov.pl
28.12.2016 więcej
Petycja
W sprawie zasad dotyczących lokalizacji obiektów, w
szczególności spopielarni zwłok
21.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy kolei miejskiej w Zielonej Górze
16.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy pilnego rozpoczęcia budowy S1/S69 tzw. Obejścia
Węgierskiej Górki
06.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy usprawnienia wykonywania ustawy o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
01.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych
przepisów ustaw: prawo budowlane, o opłatach i podatkach
lokalnych oraz o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
25.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz
rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
24.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody związane z
realizacją strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych
08.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia działań potrzebnych i niezbędnych do
dalszego funkcjonowania stacji demontażu pojazdów
04.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
03.11.2016 więcej