Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy projektu ustawy o zmianie prawa użytkowania wieczystego
gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
gruntu
21.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zachowania w całości skweru „Plymouth” – zieleni
parkowej w Gdyni
11.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy projektu ustawy o zmianie prawa użytkowania wieczystego
gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
gruntu
07.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy apelu o wstrzymanie projektu ustawy przekształcającej
użytkowanie wieczyste w prawo własności
06.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy uruchomienia połączeń kolejowych do Portu Lotniczego
Zielona Góra Babimost
03.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy uruchomienia pociągów na Ukrainę do Rawy Ruskiej
27.09.2016 więcej
Petycja
Dotyczy budowy ekranów akustycznych przy autostradzie A4
27.09.2016 więcej
Petycja
Dotyczy uproszczenia procedury zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
26.09.2016 więcej
Petycja
Dotyczy projektowania, zabezpieczania i montażu wszelkich
elementów stalowych (metalowych) występujących w
infrastrukturze miejskiej w Polsce
13.09.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zagospodarowania terenów kolejowych w Strzemieszycach i
ustalenia odpowiedzialnych za zniszczenie dworca kolejowego
09.09.2016 więcej