Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie śródokresowego badania ewaluacyjnego
„Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata
2013-2020 (NPBRD)”
21.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie ekspertyzy pt.: „Wpływ korytarza transportowego
Via Carpatia na rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze
szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (w kontekście
ewentualnego wsparcia Via Carpatii ze środków UE)”
21.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
dotyczące zaprojektowania, wykonania, zainstalowania,
uruchomienia i wdrożenia Systemu ewidencyjnego nieruchomości
Skarbu Państwa UWAGA: termin składania ofert został
przedłużony do 25 lipca 2017 do godz. 14:00.
14.07.2017 więcej
Dialog techniczny
dotyczący budowy i wdrożenia modułowego systemu do
zarządzania informacją, zdarzeniami i ryzykiem bezpieczeństwa
14.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi
13.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostarczenie rocznej licencji dla oprogramowania Prezi Premium
wraz z przeprowadzeniem jednodniowego szkolenia z obsługi
programu dla 16 pracowników UWAGA: wydłużony termin składania
ofert do 26 lipca 2017 r.
05.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie opracowania „Ekspertyza z zakresu mieszkalnictwa
senioralnego”.
03.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie ekspertyzy pt.: „Wpływ korytarza transportowego
Via Carpatia na rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze
szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (w kontekście
ewentualnego wsparcia Via Carpatii ze środków UE)”
30.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej
dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowanej do
rowerzystów i kierowców powyżej 60 roku życia
23.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie statuetek
14.06.2017 więcej