Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szacowanie wartości zamówienia
na sporządzenie ekspertyzy dot. obowiązującego stanu prawnego
w krajach członkowskich UE w zakresie systemu finansowania
działań na rzecz brd oraz systemu pomocy ofiarom wypadków
drogowych i ich rodzinom
14.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na zakup i dostawę dla MIB: rękawiczek rowerowych, pompek
rowerowych, zestawów narzędzi do rowerów, liczników
rowerowych
13.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację opracowania „Wzorcowe dokumenty – Warunki
Kontraktowe zawierające Umowę na Roboty Liniowe Drogowe w
modelu „zaprojektuj i wybuduj” oraz Umowę na Usługę
Inżyniera”
12.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące "Ekspertyzy w zakresie usytuowania budynków oraz
nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych"
31.03.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie działań
promocyjnych w ramach realizowanej kampanii dotyczącej działań
edukacyjnych na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego
30.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie oraz emisję cyklu audycji i spotów radiowych
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w radiu o zasięgu
ogólnopolskim
30.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego oraz usług
wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego
21.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację opracowania „Katalog typowych konstrukcji
drogowych obiektów mostowych i przepustów” wraz z raportem z
analiz niezbędnych do jego opracowania
14.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację usługi polegającej na przygotowaniu 10 krótkich
(do 5 minut) filmów składających się na serię promocyjną
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
13.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące dostawy niwelatora elektronicznego ze statywem i
łatą kodową
06.03.2017 więcej