Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
dotyczące świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego oraz
usług wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego
03.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące usług prawnych w zakresie międzynarodowych oraz
krajowych przepisów lotniczych
01.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę urządzeń do odczytu rejestratorów parametrów lotu
i głosu
28.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie publikacji o roboczym tytule: „Partycypacja
społeczna w planowaniu przestrzennym”
23.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie publikacji o roboczym tytule: „Niskoemisyjność
w planowaniu przestrzennym”
23.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie i dostarczenie do Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa pneumatycznego namiotu wystawienniczego
06.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie aktualizacji Strategii wdrażania technicznej
specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu
Ruch kolejowy
02.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące "Programu szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi w
zakresie przepisów regulujących kwestie związane z wyrobami
budowlanymi"
31.01.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące "Programu szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi w
zakresie przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany"
31.01.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie "Aktualizacji Strategii wdrażania technicznej
specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu
Ruch kolejowy"
17.01.2017 więcej