Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Nabycie praw do korzystania z usługi
wsparcia technicznego do posiadanych licencji funkcjonalnych w
urządzeniach PaloAlto 3020 przez okres 12 miesięcy od dnia 11
stycznia 2017 roku”
28.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczy jednolitego systemu monitorowania zagospodarowania
przestrzennego
24.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na dokonanie oceny zagadnień z zakresu medycyny ratunkowej i
medycyny katastrof do projektu katalogu zadań do realizacji w
obszarze ratownictwa przedmedycznego w wypadkach komunikacyjnych
na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
10.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowaniu specyfikacji danych dla kategorii istniejącego
zagospodarowania przestrzennego (ang. ExistingLandUse) wraz z
projektem pilotażowym polegającym na opracowaniu zbioru danych
przestrzennych istniejącego zagospodarowania przestrzennego
08.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Dostawa i wdrożenie serwerów typu
blade do systemu kasetowego PRIMERGY BX900 S1”
07.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Dostawa i wdrożenie elementów
sprzętowych jako modernizacja obecnego systemu kasetowego
PRIMERGY BX900 S1”
07.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie założeń budowy rejestru
urbanistyczno-budowlanego
03.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Obsługa techniczna, konserwacja oraz
sprawowanie ciągłego nadzoru pracy urządzeń i instalacji
sanitarnych w siedzibie MIB przy ul. Chałubińskiego 4/6 w
Warszawie”
28.10.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na świadczenie usług związanych z wykonaniem zadania
remontowego: „Wykonanie dokumentacji technicznej na naprawę
fragmentu stropu żelbetowego i izolacji przeciwwodnej przy
wejściu do budynku A w siedzibie MIB wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego”
26.10.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na sporządzenie ekspertyzy dotyczącej obowiązującego stanu
prawnego w krajach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym oraz
polskich regulacji prawnych z obszaru bezpieczeństwa ruchu
drogowego, które można uznać za błędy logiczne lub których
treść odbiega od zmieniającej się rzeczywistości
13.10.2016 więcej