Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na realizację zlecenia usługi polegającej na analizie
efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach
publicznych w Polsce
12.01.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w budynku
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie przy ul.
Chałubińskiego 4
30.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na przeprowadzenie badań skuteczności wybranych
urządzeń/rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych
oraz opracowanie wytycznych wyznaczania przejść dla pieszych
20.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie wymagań w zakresie warunków widoczności na
drogach publicznych
15.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie publikacji naukowej o roboczym tytule:
Teledetekcja w planowaniu przestrzennym
14.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę podręcznego zestawu wyjazdowego do zdarzenia
lotniczego
08.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych
logo PKBWL przekazywanych podczas spotkań z przedstawicielami
środowiska lotniczego w kraju i zagranicą
08.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę odzieży roboczej oraz środków ochrony opatrzonych
napisem PKBWL oraz logo Komisji
08.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na świadczenie na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa usługi monitorowania mediów (prasy, radia,
telewizji i internetu)
07.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Nabycie praw do korzystania z usługi
wsparcia do posiadanych licencji oprogramowania do wirtualizacji
przez okres 12 miesięcy”
01.12.2016 więcej