Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie i
wdrożenie do użytkowania: Elektroniczny System Obsługi Komisji
(ESOK), łączącego dotychczas wykorzystywane rejestry
„ROUL”, „Skargi KOZ” oraz rejestr rzeczoznawców
majątkowych
30.09.2016 więcej
Dialog techniczny
w sprawie planowanego zamówienia publicznego polegającego na
zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć
sportowo-rekreacyjnych w ramach miesięcznego abonamentu dla
pracowników MIB, osób towarzyszących i dzieci pracowników
29.09.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie tekstu ujednoliconego Regulaminu międzynarodowego
przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) na 2017 r.
28.09.2016 więcej
Rozeznanie rynku
w sprawie wykonania raportu statystycznego dotyczącego liczby
kredytów mieszkaniowych oraz rynkowych cen transakcyjnych w 2015
r. kontekście warunków programu „Mieszkanie dla młodych”
26.09.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Roboty modernizacyjno-remontowe w
dźwigach osobowych w budynku C Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa przy ulicy Chałubińskiego 4/6 w Warszawie”
23.09.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące wykonania ekspertyzy: "Analiza potencjału
eksportowego producentów taboru transportowego, sektora TSL
(transport, spedycja, logistyka) i budowlanego"
05.09.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu
ekspertyzy „Programowanie zrównoważonej mobilności miejskiej
– zmiany prawne, organizacyjne i inwestycyjne”
31.08.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące składania ofert na „Wykonanie dokumentacji
projektowej wielobranżowej na przebudowę budynku
dwukondygnacyjnego – przybudówka do budynku A od strony
północnej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego”.
31.08.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące przygotowania kreacji (scenariusz, produkcja i
postprodukcja) filmu internetowego (viral marketing) o długości
od 30 do 100 sekund oraz zaplanowania i przeprowadzenia działań
o charakterze promocyjnym w Internecie w szczególności w
(serwisach i mediach społecznościowych) filmu internetowego
(viral marketing)
29.08.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące zaprojektowania i wykonania statuetek, które będą
stanowić nagrody dla laureatów konkursów Ministra
Infrastruktury i Budownictwa
22.08.2016 więcej