Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Nabycie praw do korzystania z usługi
wsparcia technicznego do posiadanych licencji funkcjonalnych w
urządzeniach PaloAlto 3020 przez okres 12 miesięcy od dnia 11
stycznia 2017 roku”
01.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży
elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej nad robotami
realizowanymi w budynkach A, B i C MIB przy ul. Chałubińskiego
4/6 w Warszawie
28.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Nabycie praw do korzystania z usługi
wsparcia do licencji oprogramowania do wirtualizacji przez okres
12 miesięcy”
28.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Nabycie praw do korzystania z usługi
wsparcia technicznego do posiadanych licencji funkcjonalnych w
urządzeniach PaloAlto 3020 przez okres 12 miesięcy od dnia 11
stycznia 2017 roku”
28.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczy jednolitego systemu monitorowania zagospodarowania
przestrzennego
24.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na dokonanie oceny zagadnień z zakresu medycyny ratunkowej i
medycyny katastrof do projektu katalogu zadań do realizacji w
obszarze ratownictwa przedmedycznego w wypadkach komunikacyjnych
na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
10.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowaniu specyfikacji danych dla kategorii istniejącego
zagospodarowania przestrzennego (ang. ExistingLandUse) wraz z
projektem pilotażowym polegającym na opracowaniu zbioru danych
przestrzennych istniejącego zagospodarowania przestrzennego
08.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Dostawa i wdrożenie serwerów typu
blade do systemu kasetowego PRIMERGY BX900 S1”
07.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Dostawa i wdrożenie elementów
sprzętowych jako modernizacja obecnego systemu kasetowego
PRIMERGY BX900 S1”
07.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie założeń budowy rejestru
urbanistyczno-budowlanego
03.11.2016 więcej