Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Obsługa techniczna, konserwacja oraz
sprawowanie ciągłego nadzoru pracy urządzeń i instalacji
sanitarnych w siedzibie MIB przy ul. Chałubińskiego 4/6 w
Warszawie”
28.10.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na świadczenie usług związanych z wykonaniem zadania
remontowego: „Wykonanie dokumentacji technicznej na naprawę
fragmentu stropu żelbetowego i izolacji przeciwwodnej przy
wejściu do budynku A w siedzibie MIB wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego”
26.10.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na sporządzenie ekspertyzy dotyczącej obowiązującego stanu
prawnego w krajach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym oraz
polskich regulacji prawnych z obszaru bezpieczeństwa ruchu
drogowego, które można uznać za błędy logiczne lub których
treść odbiega od zmieniającej się rzeczywistości
13.10.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie i
wdrożenie do użytkowania: Elektroniczny System Obsługi Komisji
(ESOK), łączącego dotychczas wykorzystywane rejestry
„ROUL”, „Skargi KOZ” oraz rejestr rzeczoznawców
majątkowych
30.09.2016 więcej
Dialog techniczny
w sprawie planowanego zamówienia publicznego polegającego na
zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć
sportowo-rekreacyjnych w ramach miesięcznego abonamentu dla
pracowników MIB, osób towarzyszących i dzieci pracowników
29.09.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie tekstu ujednoliconego Regulaminu międzynarodowego
przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) na 2017 r.
28.09.2016 więcej
Rozeznanie rynku
w sprawie wykonania raportu statystycznego dotyczącego liczby
kredytów mieszkaniowych oraz rynkowych cen transakcyjnych w 2015
r. kontekście warunków programu „Mieszkanie dla młodych”
26.09.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Roboty modernizacyjno-remontowe w
dźwigach osobowych w budynku C Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa przy ulicy Chałubińskiego 4/6 w Warszawie”
23.09.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące wykonania ekspertyzy: "Analiza potencjału
eksportowego producentów taboru transportowego, sektora TSL
(transport, spedycja, logistyka) i budowlanego"
05.09.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu
ekspertyzy „Programowanie zrównoważonej mobilności miejskiej
– zmiany prawne, organizacyjne i inwestycyjne”
31.08.2016 więcej