Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
dotyczące wykonania diagnozy stanu polskiego transportu m.in.
na bazie aktualizacji stosownych zapisów określających
kierunki rozwoju transportu zawartych w Strategii Rozwoju
Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
10.08.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dot. przygotowania i przeprowadzenia akcji
informacyjno–edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu
drogowym skierowanej do rowerzystów powyżej 60 roku życia
09.08.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dot. "Ekspertyzy dotyczącej możliwości zastosowania środków
poprawy efektywności energetycznej w budownictwie, w tym
wprowadzenie innowacyjnych technologii"
01.08.2016 więcej
Rozeznanie rynku
zaprojektowanie i wykonaniu statuetek, które będą stanowić
nagrody dla laureatów Konkursów Ministra Infrastruktury i
Budownictwa
29.07.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dot. „Badania ankietowego wśród inwestorów, projektantów,
pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru
budowlanego oraz gestorów sieci w zakresie zmian legislacyjnych
w procesie inwestycyjno-budowlanym”
27.07.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na wynajęcie powierzchni konferencyjnej w związku z
organizacją międzynarodowej Konferencji Korytarze sieci bazowej
TEN-T w dniu 19 października 2016 roku
26.07.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące świadczenia usług medycznych polegających na
zapewnieniu nielimitowanego dostępu do usług medycznych dla
pracowników MIB w ramach pakietów medycznych opłacanych przez
pracowników w formie miesięcznego abonamentu medycznego
20.07.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące wynajęcia powierzchni konferencyjnej oraz zapewnienie
usług cateringu w związku z organizacją międzynarodowej
konferencji
13.07.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące zaprojektowania i wykonania statuetek, które będą
stanowić nagrody dla laureatów konkursów Ministra
Infrastruktury i Budownictwa
13.07.2016 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące wykonania studium „Przebieg sieci TEN-T przez
węzły miejskie sieci bazowej TEN-T”
05.07.2016 więcej