2015-12-21

Gabinet polityczny

Informacje o pracownikach Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zgodnie z przepisami art. 39a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.)

Łukasz Smółka - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa

1. Data urodzenia: 1 kwietnia 1982 r.

 

2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. małopolskiego w Krakowie,
 • Sejmik Województwa Małopolskiego.

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. małopolskiego w Krakowie,
 • Sejmik Województwa Małopolskiego.

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym: Nie dotyczy.

Paweł Czemiel - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Infrastruktury i Budownictwa


1. Data urodzenia: 15 stycznia 1983 r.


2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

 • JAS-FBG S.A. w Katowicach filia Warszawa i Pruszków,
 • Agencja Celna „PRIMA” s. c. R. Kowalewski – A. Czemiel w Ełku,
 • Biuro Poselskie Pawła Kowala Posła do Parlamentu Europejskiego w Warszawie.

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

 • JAS-FBG S.A. w Katowicach filia Warszawa i Pruszków,
 • Agencja Celna „PRIMA” s. c. R. Kowalewski – A. Czemiel w Ełku,
 • Biuro Poselskie Pawła Kowala Posła do Parlamentu Europejskiego w Warszawie.

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym: Nie dotyczy.

Paulina Bobińska - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Infrastruktury i Budownictwa


1. Data urodzenia: 3 listopada 1987 r.


2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

 • Kancelaria Notarialna Notariusza Ernesta Kołcuna w Warszawie.

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

 • Kancelaria Notarialna Notariusza Ernesta Kołcuna w Warszawie.

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym: Nie dotyczy.