2015-12-21

Kontakt do departamentów i biur

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji (DAB)

Dyrektor: Anita Oleksiak
Zastępca dyrektora: Bartłomiej Stecki

 

tel. 22 522 51 00
fax 22 522 51 05
e-mail: sekretariatDAB@mib.gov.pl

Departament Budżetu (DBI)

Dyrektor: Ewa Szczepańska
Zastępca dyrektora: Katarzyna Krzywińska
Zastępca dyrektora: Adam Orzechowski

 

tel. 22 630 13 40
fax 22 630 13 11
e-mail: sekretariatDBI@mib.gov.pl

Departament Dróg Publicznych (DDP)

Dyrektor: Jarosław Waszkiewicz
Zastępca dyrektora: Agnieszka Krupa
Zastępca dyrektora: Beata Leszczyńska

 

tel. 22 630 17 00
fax 22 630 19 09
e-mail: sekretariatDDP@mib.gov.pl

 

Departament Gospodarki Nieruchomościami (DGN)

Dyrektor: Małgorzata Kutyła
Zastępca dyrektora: Edyta Lubaszewska
Zastępca dyrektora: Bogusława Załęska

 

tel. 22 522 51 50
fax 22 522 51 54
e-mail: sekretariatDGN@mib.gov.pl

Departament Kolejnictwa (DTK)

Dyrektor: Tomasz Buczyński
Zastępca dyrektora: Izabela Popek
Zastępca dyrektora: Kamil Wilde
Zastępca dyrektora: Jakub Kapturzak

 

tel. 22 630 13 00
fax 22 630 19 30
e-mail: sekretariatDTK@mib.gov.pl

Departament Kontroli (DK)

Dyrektor: Irmina Jabłońska-Witek
Zastępca dyrektora: Michał Sułkowski

 

tel. 22 630 11 90
fax 22 630 11 99
e-mail: sekretariatDK@mib.gov.pl

Departament Lokalizacji Inwestycji (DLI)

Dyrektor: Marcin Wójtowicz
Zastępca dyrektora: Barbara Zając
Zastępca dyrektora: Jarosław Kapłon

 

tel. 22 522 52 00
fax 22 522 52 03
e-mail: sekretariatDLI@mib.gov.pl

Departament Lotnictwa (DL)

Zastępca dyrektora: Marcin Zimny

 

tel. 22 630 13 39
fax 22 630 13 95
e-mail: sekretariatDL@mib.gov.pl

Departament Mieszkalnictwa (DM)

Dyrektor: Stanisław Kudroń
Zastępca dyrektora: Eliza Chojnicka
Zastępca dyrektora: Alicja Ogonowska

 

tel. 22 522 53 00
fax 22 522 53 04
e-mail: sekretariatDM@mib.gov.pl

Departament Orzecznictwa (DO)

Zastępca dyrektora: Iwona Hotel

 

tel. 22 522 54 00
fax 22 522 54 07
e-mail: sekretariatDO@mib.gov.pl

Departament Poczty (DPO)

Dyrektor: Maciej Świtkowski

 

tel. 22 630 10 02
e-mail: sekretariatDPO@mib.gov.pl

Departament Polityki Przestrzennej (DPP)

Dyrektor: Daria Predko
Zastępca dyrektora: Tatiana Tymosiewicz

 

tel. 22 522 56 00
fax 22 522 56 03
e-mail: sekretariatDPP@mib.gov.pl

Departament Prawny (DP)

Dyrektor: Anna Kubik
Zastępca dyrektora: Tomasz Behrendt
Zastępca dyrektora: Tomasz Warchoł

 

tel. 22 630 12 20
fax 22 630 12 05
e-mail: sekretariatDP@mib.gov.pl

Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej (DSW)

Dyrektor: Adrian Mazur
Zastępca dyrektora: Monika Michalska
 

tel. 22 630 11 60
e-mail: sekretariatDSW@mib.gov.pl

Departament Transportu Drogowego (DTD)

Dyrektor: Bogdan Oleksiak
Zastępca dyrektora: Aldona Wieczorek

 

tel. 22 630 12 40
fax 22 630 12 02
e-mail: sekretariatDTD@mib.gov.pl

Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF)

Dyrektor: Jolanta Ołdakowska
Zastępca dyrektora: Joanna Puzio

 

tel. 22 630 16 15
fax 22 630 16 44
e-mail: sekretariatBAF@mib.gov.pl

Biuro Zarządzania Kryzysowego (BZK)

Dyrektor: Janusz Kopacz
Zastępca dyrektora: Sandro Kuruliszwili

 

tel. 22 630 14 70
fax 22 630 14 85
e-mail: sekretariatBZK@mib.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Dyrektor: Elżbieta Kazaniecka
Zastępca dyrektora: Anna Fugielska

 

tel. 22 630 16 10
fax 22 630 16 09
e-mail: sekretariatBDG@mib.gov.pl

Biuro Ministra (BM)

Dyrektor: Maciej Michałowski
Zastępca dyrektora: Tomasz Tomala
Zastępca dyrektora: Konrad Kukliński

 

tel. 22 630 11 10
fax 22 630 10 44
e-mail: sekretariatBM@mib.gov.pl

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR)

Dyrektor: Konrad Romik

 

tel. 22 630 12 55
fax 22 630 12 60
e-mail: sekretariatSKR@mib.gov.pl