2016-04-26

Plan działalności, sprawozdania, kontrola
zarządcza, audyt

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2016 344,34 KB (PDF)

 

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017 309,48 KB (PDF)

Sprawozdania z wykonania planu działalności

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa za rok 2015 296,37 KB (PDF)

Oświadczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o stanie kontroli zarządczej za rok  2015 216,18 KB (PDF)

Komitet audyty

Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu 201,34 KB (PDF)