2016-06-30

Projekty założeń projektów ustaw oraz
projekty ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz niektórych innych ustaw

nr UC84 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

nr UC69 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji