2016-10-25

Projekty rozporządzeń - łączność

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie w sprawie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

nr 147 w  Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Budownictwa


Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej usługi pocztowej zwolnionej z wymogu notyfikacji Unii Europejskiej

nr 146 w  Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Budownictwa


Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

nr 86 w  Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Budownictwa


Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji