2015-12-21

O ministerstwie

Utworzenie ministerstwa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powstało na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015  poz. 2080).

Zakres działania

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej:

  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
  • łączność,
  • transport.

Zakres kompetencji Ministra Infrastruktury i Budownictwa określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015 poz. 1907) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015 poz. 2094).

Statut

Zarządzenie nr 151 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa (M. P. 2015 poz. 1303)

 

Zarządzenie nr 164 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa (M. P. 2016 poz. 1143)

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dziennik Urzędowy MIB poz. 11)

Kontakt do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15

Centrala tel.: 22 630 10 00

Kancelaria Główna tel.: 22 630 16 06, 22 630 16 65, e-mail: kancelaria@mib.gov.pl

 

REGON 363190367

NIP 701 052 77 64