2016-02-09

Nabory na stanowisko Wiceprezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego

I. Na podstawie art. 20 ust. 12 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn. zm.) ogłasza się wynik naboru:

 

1)   nazwa i adres urzędu:

 

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

 

2)   stanowisko, na które był prowadzony nabór:

 

Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego do spraw Infrastruktury Lotniczej

 

3)   wynik naboru:

 

w wyniku naboru nie został wyłoniony kandydat, żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych

 

 

 

 

 

II. Na podstawie art. 20 ust. 12 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn. zm.) ogłasza się wynik naboru:

 

1)   nazwa i adres urzędu:

 

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

 

2)   stanowisko, na które był prowadzony nabór:

 

Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego do spraw Standardów Lotniczych

 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:

 

Pan Michał Witkowski, Warszawa