Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o postępowaniu bezprzetargowym, w formie konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Szwarcenowo
23.02.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Nowa Wieś
Nr 38
23.02.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Kłodawa,
ul. Gorzowska 43a
23.02.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Faryny Nr 53
23.02.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Czarna
Dąbrówka, gmina Czarna Dąbrówka
23.02.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Izbica, ul.
Lubelska 131
20.02.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Sprzedawca: PKS w Rybniku Sp. z o.o. Przedmiot sprzedaży:
Rybnik, ul. Jankowicka 7
20.02.2017 więcej
Ogłoszenie
o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezes Zarządu
Spółki „Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o. z siedzibą w
Szczecinie
20.02.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Radom, ul.
Wierzbicka 80C
17.02.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Skandawa nr
13
16.02.2017 więcej