2017-02-09

Konsultacje publiczne

  1. Wytyczne poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zalezności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego 2,37 MB (PDF) wraz z opracowaniem uzupełniającym Raport z analiz 9,2 MB (PDF).

    Termin konsultacji: 8-24 lutego 2017 r.

    Osoba do kontaktu: Grzegorz Kuczaj, Departament Dróg Publicznych, grzegorz.kuczaj@mib.gov.pl.