2017-02-09

Konsultacje publiczne

  1. Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania 11,27 MB (PDF); Pismo - konsultacje publiczne 320,63 KB (PDF); Pismo - uzgodnienia 275,71 KB (PDF)

    Termin konsultacji: 12 czerwca-14 lipca 2017 r.

    Osoba do kontaktu: Karolina Gzowska, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, karolina.gzowska@mib.gov.pl.
  2. Wytyczne poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zalezności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego 2,37 MB (PDF) wraz z opracowaniem uzupełniającym Raport z analiz 9,2 MB (PDF).

    Termin konsultacji: 8-24 lutego 2017 r.

    Osoba do kontaktu: Grzegorz Kuczaj, Departament Dróg Publicznych, grzegorz.kuczaj@mib.gov.pl.