Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy trasowania pociągu międzynarodowego „Chopin” przez
Piotrków Trybunalski
06.10.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany trasowania pociągów PKP Intercity z i do stacji
Przemyśl
06.10.2017 więcej
Petycja
Dotyczy poprawy budżetu jednostki samorządu terytorialnego
(gminy).
04.10.2017 więcej
Petycja
Dotyczy naprawy błędu w Obwieszczeniu Dz. U. z dnia 29.01.2016
poz. 124
29.09.2017 więcej
Petycja
Dotyczy utrzymania przystanku kolejowego Suchowolce w ciągu
linii kolejowej nr 32 w województwie podlaskim
27.09.2017 więcej
Petycja
Dotyczy budowy drogi ekspresowej S-74
22.09.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany przepisów dotyczących transportu kolejowego
14.09.2017 więcej
Petycja
Dotyczy likwidacji wspólnot mieszkaniowych
12.09.2017 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia działań zmierzających do wyremontowania
południowej jezdni A18 Olszyna – Golnice
08.09.2017 więcej
Petycja
Dotyczy objęcia podzielników ciepła ustawą o wyrobach
budowlanych
05.09.2017 więcej