Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy udzielenia wsparcia finansowego starostwom powiatowym w
Sanoku i Krośnie na remont dwóch odcinków drogi powiatowej nr
2113R Pastwiska-Puławy
20.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia działań zmierzających do szybkiej realizacji
budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta jako części drogi
krajowej S6
12.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy budowy chodnika przy drodze krajowej nr 28 we wsi
Śliwnica k/Krasiczyna
07.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zwolnienia z systemu viaTOLL zespołów pojazdów
złożonych samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony
06.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zwolnienia z systemu viaTOLL zespołów pojazdów
złożonych samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony oraz wprowadzenia systemu
winietowego dla samochodów osobowych
06.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy zapewnienia w niedziele wieczornego pociągu z Berlina do
woj. lubuskiego
02.06.2017 więcej
Petycja
Dotyczy uchylenia lub zmiany art. 25 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami
22.05.2017 więcej
Petycja
Dotyczy żądania zmiany przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym
22.05.2017 więcej
Petycja
Dotyczy elektronicznego systemu opłat za autostrady opartego o
numer rejestracyjne pojazdu
19.05.2017 więcej
Petycja
Dotyczy Kolei Szprotawskiej
16.05.2017 więcej