2017-08-11

Petycja

Petycji dotyczy uruchomienia środków na budowę obwodnicy Wałbrzycha wraz z jej szczawieńskim łącznikiem.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 86,1 KB (PDF)

Data złożenia: 4 sierpnia 2017 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Stowarzyszenie Kocham Szczawno Zdrój.


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 29 sierpnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 504,35 KB (PDF)