2017-08-30

Petycja

Petycja dotyczy nieodpłatnego przekazania przez PKP S.A. Miastu Tarnów budynku dworca kolejowego  PKP Tarnów – Mościce wraz z przylegającą do niego działką.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 106,91 KB (PDF)

Data złożenia: 25 sierpnia 2017 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Stowarzyszenie PO PROSTU RAZEM, Krzysztof Soliński Prezes Stowarzyszenia, Łukasz Polak Sekretarz Stowarzyszenia, Jacek Łabno Radny Rady Miejskiej w Tarnowie.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 9 października 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 45,81 KB (PDF)