2017-09-12

Petycja

Petycja dotyczy likwidacji wspólnot mieszkaniowych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,78 MB (PDF)

 

Odwzorowanie cyfrowe petycji 909,6 KB (PDF)

Data złożenia: 7 sierpnia 2017 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja załatwiona 7 listopada 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 2,09 MB (PDF)