2017-08-11

Petycja

Petycja dotyczy nowelizacji ustawy prawo budowlane w zakresie bezpieczeństwa mienia.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 171,56 KB (PDF)

Data złożenia: 29 kwietnia 2017 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 4 sierpnia 2017 r.


Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 278,53 KB (PDF)