Lista artykułów

Nazwa artykułu
"Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w 2016 r. "
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w 2016 r.
nr POPT.02.01.00-00-0115/16
03.11.2016 więcej
„Finansowanie w 2016 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności”
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt „Finansowanie w 2016r. zatrudnienia pracowników MIiB
zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności” nr
POPT.01.01.00-00-0097/16
09.08.2016 więcej