Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w latach 2017-2019
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w latach
2017-2019
25.05.2017 więcej
Finansowanie w 2017 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt „Finansowanie w 2017 r. zatrudnienia pracowników MIB
zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności” nr
POPT.01.01.00-00-0142/17
25.05.2017 więcej
Wsparcie w 2017 r. stanowisk pracy w MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt Wsparcie w 2017 stanowisk pracy w MIB zaangażowanych we
wdrażanie polityki spójności nr POPT.01.02.00-00-0138/17
28.04.2017 więcej
Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w 2016 r.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w 2016 r.
nr POPT.02.01.00-00-0115/16
03.11.2016 więcej
Finansowanie w 2016 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt „Finansowanie w 2016r. zatrudnienia pracowników MIiB
zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności” nr
POPT.01.01.00-00-0097/16
09.08.2016 więcej