Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.24.2017.MK Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania, polegającej na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w budynkach i na terenie zewnętrznym MIB  
Przedmiot zamówienia
Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania, polegającej na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-09-13  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-10-19 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.24.2017.MK  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej w dniach 20.09. i 26.09. 2017 r. Zainteresowani powinni zgłosić się o godzinie 12:00 do recepcji w budynku A, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 19 października 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 - zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
Załącznik Nr 3a - JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę
Załącznik Nr 4 - wzór Formularza Ofertowego wraz z Załącznikiem nr 1

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 136,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_24_ MK_17.pdf 288,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 1 SOPZ_24_17.pdf 370,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 2 IPU_24_17.pdf 530,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 3 Zakres JEDZ_24_17.pdf 81,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 3a JEDZ.zip 10,63 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 4_Formular...owy_24_17.doc 132 KB (doc) szczegóły pobierz