Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szacowanie wartości zamówienia
dotyczące organizacji i obsługi spotkania w terminie 30
listopada – 1 grudnia 2017 r.
08.08.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące zapewnienia usług transportowych po zdarzeniach
lotniczych dla Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
01.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie śródokresowego badania ewaluacyjnego
„Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata
2013-2020 (NPBRD)”
21.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie ekspertyzy pt.: „Wpływ korytarza transportowego
Via Carpatia na rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze
szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (w kontekście
ewentualnego wsparcia Via Carpatii ze środków UE)”
21.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
dotyczące zaprojektowania, wykonania, zainstalowania,
uruchomienia i wdrożenia Systemu ewidencyjnego nieruchomości
Skarbu Państwa UWAGA: termin składania ofert został
przedłużony do 25 lipca 2017 do godz. 14:00.
14.07.2017 więcej
Dialog techniczny
dotyczący budowy i wdrożenia modułowego systemu do
zarządzania informacją, zdarzeniami i ryzykiem bezpieczeństwa
14.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi
13.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostarczenie rocznej licencji dla oprogramowania Prezi Premium
wraz z przeprowadzeniem jednodniowego szkolenia z obsługi
programu dla 16 pracowników UWAGA: wydłużony termin składania
ofert do 26 lipca 2017 r.
05.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie opracowania „Ekspertyza z zakresu mieszkalnictwa
senioralnego”.
03.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie ekspertyzy pt.: „Wpływ korytarza transportowego
Via Carpatia na rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze
szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (w kontekście
ewentualnego wsparcia Via Carpatii ze środków UE)”
30.06.2017 więcej