Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej
dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowanej do
rowerzystów i kierowców powyżej 60 roku życia
23.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie statuetek
14.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży
konstrukcyjno–budowlanej
14.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na roboty budowlane
14.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację usługi wynajęcia powierzchni konferencyjnej i
cateringu w związku z organizacją konferencji
12.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie pracy badawczej „Informacje o mieszkalnictwie -
wyniki monitoringu”
26.05.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na wykonanie „Opracowania wytycznych organizacji bezpiecznego
ruchu pieszych – Wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia
przejść dla pieszych.”
16.05.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na przygotowanie kreacji filmu internetowego o długości od 30
do 100 sekund oraz zaplanowanie i przeprowadzenie działań o
charakterze promocyjnym w Internecie
15.05.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie okładek do dowodu rejestracyjnego z nadrukiem
zawierającym komunikaty wskazane przez Zamawiającego
28.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację usługi wynajęcia powierzchni konferencyjnej i
cateringu w związku z organizacją konferencji
28.04.2017 więcej