Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na dostawę 9 szt. nowych telefonów komórkowych
08.12.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę i wdrożenie systemu typu helpdesk wraz z modułami i
12 miesięcznym wsparciem technicznym
08.12.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych dźwigów osobowych
oraz platform do przewozu osób niepełnosprawnych, zamontowanych
w siedzibie MIB
08.12.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę serwera
05.12.2017 więcej
Rozeznanie rynku
odnowienie usługi wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy do
posiadanych urządzeń PaloAlto 3020, licencji funkcjonalnych i
oprogramowania zarządzającego
28.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na świadczenie usług w zakresie odśnieżania dachów budynków
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przy ul.
Chałubińskiego 4/6 w Warszawie
27.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące zakupu bezzałogowego urządzenia latającego na
potrzeby Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
22.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące zakupu przenośnych urządzeń oświetleniowych na
potrzeby Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
22.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Państwowej
Komisji Badania Wypadków Lotniczych
22.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na usługę druku "Poradnika w zakresie poprawy charakterystyki
energetycznej budynków"
22.11.2017 więcej