Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na wykonanie "Aktualizacji Strategii wdrażania technicznej
specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu
Ruch kolejowy"
17.01.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zlecenia usługi polegającej na analizie
efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach
publicznych w Polsce
12.01.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w budynku
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie przy ul.
Chałubińskiego 4
30.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na przeprowadzenie badań skuteczności wybranych
urządzeń/rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych
oraz opracowanie wytycznych wyznaczania przejść dla pieszych
20.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie wymagań w zakresie warunków widoczności na
drogach publicznych
15.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie publikacji naukowej o roboczym tytule:
Teledetekcja w planowaniu przestrzennym
14.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę podręcznego zestawu wyjazdowego do zdarzenia
lotniczego
08.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych
logo PKBWL przekazywanych podczas spotkań z przedstawicielami
środowiska lotniczego w kraju i zagranicą
08.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę odzieży roboczej oraz środków ochrony opatrzonych
napisem PKBWL oraz logo Komisji
08.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na świadczenie na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa usługi monitorowania mediów (prasy, radia,
telewizji i internetu)
07.12.2016 więcej