Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowego majątku
ruchomego - samochód Skoda Octavia 1.9 TD
14.11.2017 więcej
Ogłoszenie
o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowego majątku
ruchomego - samochód Mercedes Sprinter 2.1D
14.11.2017 więcej
Ogłoszenie
dot. nieodpłatnego przekazania składników rzeczowego majątku
ruchomego przeznaczonych do likwidacji oraz zakwalifikowanych
jako zbędne
14.11.2017 więcej
Konsultacje publiczne
dotyczące oceny funkcjonowania inteligentnych systemów
transportowych
30.10.2017 więcej
Zaproszenie
na dzień informacyjny poświęcony tematyce transportu
autonomicznego
26.10.2017 więcej
Ogłoszenie
o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowego majątku
ruchomego przeznaczonych do likwidacji
17.10.2017 więcej
Konsultacje społeczne
projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
05.10.2017 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach publicznych
projektu uchwały RM w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów
zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i
remontów do 2023 roku"
27.09.2017 więcej
Konsultacje
projektu zarządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie programu współpracy z NGO
25.09.2017 więcej