Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
o podjęciu uchwały Nr 39 w sprawie ustalenia zasad
kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
24.08.2017 więcej
Ogłoszenie
w sprawie udzielenia szczegółowych informacji dotyczących
dysponowania i rozporządzania przez starostów nieruchomościami
wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz
wpływów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami
09.08.2017 więcej
Wyjaśnienie w sprawie petycji
dotyczącej instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu
pod Ursynowem w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w
ciągu S2
09.08.2017 więcej
Wyjaśnienie w sprawie petycji
dotyczącej instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu
pod Ursynowem w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w
ciągu S2
09.08.2017 więcej
Ogłoszenie
uchwała Nr 5/2016 w sprawie ustalenia zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu
Nieruchomości Spółka Akcyjna
08.08.2017 więcej
Ogłoszenie
uchwała Nr 4/2016 w sprawie ustalenia zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu
Nieruchomości Spółka Akcyjna
08.08.2017 więcej
Ogłoszenie
o podjęciu uchwały Nr 19 w sprawie ustalenia zasad
kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PKP S.A
14.07.2017 więcej
Ogłoszenie
o podjęciu uchwały Nr 2 w sprawie zasad kształtowania
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A.
13.07.2017 więcej
Ogłoszenie
o podjęciu uchwały Nr 1 w sprawie zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Zarządu Poczty Polskiej S.A.
13.07.2017 więcej
Konsultacje społeczne
COM(2017) 327
07.07.2017 więcej