Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
w sprawie udzielenia szczegółowych informacji dotyczących
kosztów, jakie ponoszą starostowie gospodarujący zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa
29.06.2017 więcej
Konsultacje społeczne
COM(2017) 283
22.06.2017 więcej
Ogłoszenie
w sprawie oceny potrzeb lokalowych jednostek organizacyjnych
obsługujących naczelne konstytucyjne organy Państwa,
ministerstwa i urzędy centralne
13.06.2017 więcej
Konsultacje społeczne
pakietu "Otwarta i skomunikowana Europa"
09.06.2017 więcej
Ogłoszenie
uchwała Nr 14/2017 w sprawie ustalenia zasad kształtowania
wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP PLK
S.A.
08.06.2017 więcej
Ogłoszenie
uchwała Nr 13/2017 oraz Nr 12/2017 w sprawie ustalenia zasad
kształtowania wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu PKP SA
08.06.2017 więcej
Ogłoszenie
o rozpoczęciu przez KE procesu uzgadniania działań w zakresie
wydania specyfikacji dla współpracujących inteligentnych
systemów transportowych (C-ITS)
30.05.2017 więcej
Konsultacje Komisji Europejskiej
dotyczące ewaluacji dyrektywy ITS
12.05.2017 więcej
Ogłoszenie
MIB planuje wystąpić do KE z wnioskiem o uznanie niektórych
sieci kolejowych za infrastrukturę lokalną
24.04.2017 więcej
Konsultacje Komisji Europejskiej
projektu aktu delegowanego KE dotyczącego europejskiej
multimodalnej informacji o podróżach
24.03.2017 więcej