Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konsultacje społeczne
dokumentu UE COM (2017) 136
23.03.2017 więcej
Sprawozdanie zbiorcze
z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług
publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych
kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 roku
02.01.2017 więcej
Konsultacje społeczne
dokumentu UE dotyczącego współpracujących (kooperatywnych),
inteligentnych systemów transportowych
30.12.2016 więcej
Ogłoszenie
o zamiarze udzielenia zamówienia na świadczenie usług w
zakresie pasażerskich kolejowych przewozów międzynarodowych na
terenie RP w okresie 10 grudnia 2017 r. - 31 grudnia 2018 r.
21.12.2016 więcej
Zaproszenie do składania projektów badawczych
w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji
„Horyzont 2020”
16.12.2016 więcej
Ogłoszenie o wysokości opłat za karty do tachografów cyfrowych
dot. ogłoszenia wysokości opłat za wydanie, wznowienie,
wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych
07.11.2016 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i
międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie
kolejowym
12.10.2016 więcej
Konsultacje publiczne
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiające unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli
bezpieczeństwa w lotnictwie COM(2016) 491
09.09.2016 więcej
Konsultacje społeczne
dokumentu "Europejska strategia na rzecz mobilności
niskoemisyjnej" COM(2016) 501
31.08.2016 więcej