Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konsultacje społeczne
projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w
sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku
25.07.2016 więcej
Wzór Informacji w sprawie opłaty paliwowej
udostępniany na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji
dotyczącej opłaty paliwowej
08.07.2016 więcej
Konsultacje publiczne
Wniosku Decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy
przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do
międzynarodowego instrumentu, który ma zostać opracowany przez
organy ICAO, a który ma na celu wprowadzenie od 2020 r. jednego
międzynarodowego środka rynkowego dotyczącego emisji w
lotnictwie międzynarodowym COM(2016) 183
18.05.2016 więcej
Realizacja zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich
Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu
świadczenia usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i
międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich
21.04.2016 więcej
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
Świadczenie usług w zakresie pasażerskich kolejowych
przewozów międzynarodowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie 11 grudnia 2016 r. – 31 grudnia 2017 r.,
22.12.2015 więcej