Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży:
Bielsko-Biała ul. Czechowicka 43
10.05.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Bojszowy
ul. Gaikowa 22
09.05.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie
Wielkopolskim sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wlkp.
30.04.2018 więcej
Ogłoszenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu
Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą: 42-700 Lubliniec , ul.
Niegolewskich 5
25.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A Przedmiot sprzedaży: Kraków, os.
Mistrzejowice 9
25.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Iwiec 15
– nieruchomość zabudowana
25.04.2018 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postepowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
Pełnomocnik Wspólnika Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów
Wielkopolski
25.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Samborowo
ul. Dworcowa 14
24.04.2018 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu bezprzetargowym, w formie konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Rogajny nr
31
18.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A. Przedmiot sprzedaży: Liniewo
12.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się