Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych
przepisów ustaw: prawo budowlane, o opłatach i podatkach
lokalnych oraz o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
25.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz
rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
24.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody związane z
realizacją strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych
08.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia działań potrzebnych i niezbędnych do
dalszego funkcjonowania stacji demontażu pojazdów
04.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
03.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy projektu ustawy o zmianie prawa użytkowania wieczystego
gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
gruntu
21.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zachowania w całości skweru „Plymouth” – zieleni
parkowej w Gdyni
11.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy projektu ustawy o zmianie prawa użytkowania wieczystego
gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
gruntu
07.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy apelu o wstrzymanie projektu ustawy przekształcającej
użytkowanie wieczyste w prawo własności
06.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy uruchomienia połączeń kolejowych do Portu Lotniczego
Zielona Góra Babimost
03.10.2016 więcej