Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy budowy obwodnicy Wrześni
19.07.2016 więcej
Petycja
Dotyczy budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego
19.07.2016 więcej
Petycja
Dotyczy sprzeciwu wobec planowanej likwidacji węzła
„Łomża” w Ostrowi Mazowieckiej na S61 i budowy tzw.
„małej obwodnicy” Ostrowi Mazowieckiej
19.07.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany sposobu informowania o wszczęciu procedury zmiany
studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
15.07.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowania drzew i
krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej
08.07.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowania drzew i
krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej.
06.07.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowania drzew i
krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej.
06.07.2016 więcej
Petycja
Dotyczy likwidacji linii kolejowej 115 Tarnów-Szczucin pod
budowę ścieżki rowerowej
04.07.2016 więcej
Petycja
Dotyczy korekty Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
27.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy wszczęcia procedury legislacyjnej dotyczącej zmiany
uchwalania studium i miejscowych planów
24.06.2016 więcej