Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowania drzew i
krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej.
23.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowania drzew i
krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej.
23.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy możliwości ograniczenia przez szeroki krąg stron
zaskarżalności decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o
pozwoleniu na budowę
23.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany przepisów ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych
21.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
15.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia działań administracyjno-prawnych mających na
celu uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego w
relacji Piła – Berlin – Piła.
13.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy wprowadzenia ulgi lub całkowitego zwolnienia osób
niepełnosprawnych z opłat za przejazd autostradami na terenie
Polski
10.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy połączenia drogowego i kolejowego pomiędzy Berlinem i
Wrocławiem oraz remontu drogi krajowej A18 na odcinku Olszyna do
styku z A4
07.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy ułatwienia wykupu mieszkań w towarzystwach budownictwa
społecznego
04.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy ułatwienia wykupu mieszkań w towarzystwach budownictwa
społecznego
04.06.2016 więcej