Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
17.03.2016 więcej
Petycja
Dotyczy upoważnień dla Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do
wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli nad
lotnictwem cywilnym
16.03.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany niektórych przepisów prawnych w zakresie
transportu kolejowego, zarządzania infrastrukturą kolejową,
ruchu pociągów pasażerskich oraz inwestycji w kolejnictwie.
03.03.2016 więcej
Petycja
Dotyczy nieodpłatnego przekazania przez PKP S.A. miastu Tarnów
budynku dworca kolejowego PKP Tarnów-Mościce wraz z
przylegającą do niego działką
01.03.2016 więcej
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego
29.02.2016 więcej
Petycja
Dotyczy wymogu opracowania kopii mapy zasadniczej do celów
projektowych.
28.01.2016 więcej
Petycja
Dotyczy rozwoju linii kolejowej nr 97 na odc. Żywiec - Sucha
Beskidzka.
27.01.2016 więcej
Petycja
Dotyczy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.
25.01.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany zasad ustalania i zatwierdzania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
20.01.2016 więcej