Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szacowanie wartości zamówienia
wyceny kosztów zamówienia na przeprowadzenie badania postaw i
opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz badania opinii społeczeństwa i efektywności kampanii
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
26.02.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na realizacji szkolenia kadr BRD na poziomie regionalnym w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(POIiŚ 2014-2020)
19.02.2018 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę 7 szt. telefonów komórkowych wraz z akcesoriami
12.02.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na przygotowanie spotu telewizyjnego
09.02.2018 więcej
Rozeznanie rynku
na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój
Systemu Ewidencji i Monitorowania Inwestycji Drogowych (SEMID)
19.01.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej
akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do rowerzystów i
pieszych powyżej 60 roku życia
19.01.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na „Opracowanie analizy systemowej budowy systemu monitorowania
zagospodarowania przestrzennego”
04.01.2018 więcej
Rozeznanie rynku
na usługę transportu osobowego delegacji zagranicznej na
terenie Warszawy i Poznania w dniach 28-29 stycznia 2018 r.
28.12.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wynajęcie stoiska o powierzchni ekspozycyjnej 50 m2, wraz z
zestawem AV, na Międzynarodowych Targach Budownictwa i
Architektury BUDMA 2018 (30.01-2.02.2018) w Poznaniu
27.12.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę 9 szt. nowych telefonów komórkowych
22.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się