Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
odnowienie usługi wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy do
posiadanych urządzeń PaloAlto 3020, licencji funkcjonalnych i
oprogramowania zarządzającego
28.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na świadczenie usług w zakresie odśnieżania dachów budynków
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przy ul.
Chałubińskiego 4/6 w Warszawie
27.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące zakupu bezzałogowego urządzenia latającego na
potrzeby Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
22.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące zakupu przenośnych urządzeń oświetleniowych na
potrzeby Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
22.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Państwowej
Komisji Badania Wypadków Lotniczych
22.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na usługę druku "Poradnika w zakresie poprawy charakterystyki
energetycznej budynków"
22.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na stworzenie i hosting strony internetowej http://www.kzn.gov.pl
17.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Zakup odnowienia odnowienia licencji
wraz z usługą wsparcia technicznego dla posiadanych licencji
F-secure Protection Bundle opartego o dwa urządzenia typu
F-Secure MSG P320 pracujące w klastrze, począwszy od 1 stycznia
2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”
14.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Zakup odnowienia licencji wraz z
usługą wsparcia technicznego dla posiadanych licencji F-secure
Business Suite, począwszy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018 r.”
14.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie aktualizacji klasyfikacji ryzyk dla wybranych
rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla
obszarów województw i powiatów
13.11.2017 więcej