Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na świadczenie na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa usługi monitorowania mediów (prasy, radia,
telewizji i Internetu)
21.12.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę i wdrożenie systemu typu helpdesk wraz z modułami i
12 miesięcznym wsparciem technicznym
08.12.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych dźwigów osobowych
oraz platform do przewozu osób niepełnosprawnych, zamontowanych
w siedzibie MIB
08.12.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę serwera
05.12.2017 więcej
Rozeznanie rynku
odnowienie usługi wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy do
posiadanych urządzeń PaloAlto 3020, licencji funkcjonalnych i
oprogramowania zarządzającego
28.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na świadczenie usług w zakresie odśnieżania dachów budynków
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przy ul.
Chałubińskiego 4/6 w Warszawie
27.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące zakupu bezzałogowego urządzenia latającego na
potrzeby Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
22.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące zakupu przenośnych urządzeń oświetleniowych na
potrzeby Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
22.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Państwowej
Komisji Badania Wypadków Lotniczych
22.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na usługę druku "Poradnika w zakresie poprawy charakterystyki
energetycznej budynków"
22.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się