Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe
na stworzenie i hosting strony internetowej http://www.kzn.gov.pl
13.11.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na aktualizację klasyfikacji ryzyk dla wybranych rodzajów
wypadków drogowych
31.10.2017 więcej
Rozeznanie rynku
nabór ekspertów zewnętrznych
20.10.2017 więcej
Rozeznanie rynku
nabór specjalistów zewnętrznych
20.10.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na organizację i obsługę w terminie 30 listopada – 1 grudnia
2017 r. spotkania pt. „Intensyfikacja współpracy KRBRD i
WRBRD. Stan wdrażania rekomendacji na przyszłość
wynikających z raportu Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
działania podejmowane w tym zakresie w 2016 r.”
19.10.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na sporządzeniu koncepcji kreatywnej organizacji i obsługi
obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
przy pomniku Ofiar Wypadków Drogowych znajdującym się w
miejscowości Zabawa 19 listopada 2017 r.
10.10.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące zapewnienia szczepień ochronnych dla członków
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
06.10.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na „Opracowaniu analizy systemowej budowy systemu monitorowania
zagospodarowania przestrzennego”
29.09.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na sporządzenie koncepcji kreatywnej organizacji i obsługi
obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
25.09.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę oprogramowania QUORUM
14.09.2017 więcej