Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na stworzenie i hosting strony internetowej http://www.kzn.gov.pl
17.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Zakup odnowienia odnowienia licencji
wraz z usługą wsparcia technicznego dla posiadanych licencji
F-secure Protection Bundle opartego o dwa urządzenia typu
F-Secure MSG P320 pracujące w klastrze, począwszy od 1 stycznia
2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”
14.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Zakup odnowienia licencji wraz z
usługą wsparcia technicznego dla posiadanych licencji F-secure
Business Suite, począwszy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018 r.”
14.11.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie aktualizacji klasyfikacji ryzyk dla wybranych
rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla
obszarów województw i powiatów
13.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
na stworzenie i hosting strony internetowej http://www.kzn.gov.pl
13.11.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na aktualizację klasyfikacji ryzyk dla wybranych rodzajów
wypadków drogowych
31.10.2017 więcej
Rozeznanie rynku
nabór ekspertów zewnętrznych
20.10.2017 więcej
Rozeznanie rynku
nabór specjalistów zewnętrznych
20.10.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na organizację i obsługę w terminie 30 listopada – 1 grudnia
2017 r. spotkania pt. „Intensyfikacja współpracy KRBRD i
WRBRD. Stan wdrażania rekomendacji na przyszłość
wynikających z raportu Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
działania podejmowane w tym zakresie w 2016 r.”
19.10.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na sporządzeniu koncepcji kreatywnej organizacji i obsługi
obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
przy pomniku Ofiar Wypadków Drogowych znajdującym się w
miejscowości Zabawa 19 listopada 2017 r.
10.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się