Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na usługę polegającą na organizacji akredytowanego,
zamkniętego szkolenia AgilePM® Foundation dla 10 osób
(szkolenie dedykowane).
08.09.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie raportu statystycznego dotyczącego liczby kredytów
mieszkaniowych oraz rynkowych cen transakcyjnych w 2016 r.
kontekście warunków programu „Mieszkanie dla młodych”
29.08.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na wykonanie opracowania „Analiza jakości technicznej
projektów drogowych współfinansowanych z funduszy UE wraz z
rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami
technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania
dróg publicznych”
24.08.2017 więcej
Rozeznania rynku i dialog techniczny
na zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych oraz
zapewnienie emisji spotów reklamowych celem przeprowadzenia
kampanii społecznej
18.08.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
dotyczące organizacji i obsługi spotkania w terminie 30
listopada – 1 grudnia 2017 r.
08.08.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące zapewnienia usług transportowych po zdarzeniach
lotniczych dla Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
01.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie śródokresowego badania ewaluacyjnego
„Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata
2013-2020 (NPBRD)”
21.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie ekspertyzy pt.: „Wpływ korytarza transportowego
Via Carpatia na rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze
szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (w kontekście
ewentualnego wsparcia Via Carpatii ze środków UE)”
21.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
dotyczące zaprojektowania, wykonania, zainstalowania,
uruchomienia i wdrożenia Systemu ewidencyjnego nieruchomości
Skarbu Państwa UWAGA: termin składania ofert został
przedłużony do 25 lipca 2017 do godz. 14:00.
14.07.2017 więcej
Dialog techniczny
dotyczący budowy i wdrożenia modułowego systemu do
zarządzania informacją, zdarzeniami i ryzykiem bezpieczeństwa
14.07.2017 więcej