Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi
13.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostarczenie rocznej licencji dla oprogramowania Prezi Premium
wraz z przeprowadzeniem jednodniowego szkolenia z obsługi
programu dla 16 pracowników UWAGA: wydłużony termin składania
ofert do 26 lipca 2017 r.
05.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie opracowania „Ekspertyza z zakresu mieszkalnictwa
senioralnego”.
03.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie ekspertyzy pt.: „Wpływ korytarza transportowego
Via Carpatia na rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze
szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (w kontekście
ewentualnego wsparcia Via Carpatii ze środków UE)”
30.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej
dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowanej do
rowerzystów i kierowców powyżej 60 roku życia
23.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie statuetek
14.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży
konstrukcyjno–budowlanej
14.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
roboty budowlane - naprawa stropów UWAGA: wydłużony termin
składania ofert do 26 lipca 2017 r.
14.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację usługi wynajęcia powierzchni konferencyjnej i
cateringu w związku z organizacją konferencji
12.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie pracy badawczej „Informacje o mieszkalnictwie -
wyniki monitoringu”
26.05.2017 więcej