Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
dotyczące zapewnienia szczepień ochronnych dla członków
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
06.10.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na „Opracowaniu analizy systemowej budowy systemu monitorowania
zagospodarowania przestrzennego”
29.09.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na sporządzenie koncepcji kreatywnej organizacji i obsługi
obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
25.09.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę oprogramowania QUORUM
14.09.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na usługę polegającą na organizacji akredytowanego,
zamkniętego szkolenia AgilePM® Foundation dla 10 osób
(szkolenie dedykowane).
08.09.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie raportu statystycznego dotyczącego liczby kredytów
mieszkaniowych oraz rynkowych cen transakcyjnych w 2016 r.
kontekście warunków programu „Mieszkanie dla młodych”
29.08.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na wykonanie opracowania „Analiza jakości technicznej
projektów drogowych współfinansowanych z funduszy UE wraz z
rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami
technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania
dróg publicznych”
24.08.2017 więcej
Rozeznania rynku i dialog techniczny
na zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych oraz
zapewnienie emisji spotów reklamowych celem przeprowadzenia
kampanii społecznej
18.08.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
dotyczące organizacji i obsługi spotkania w terminie 30
listopada – 1 grudnia 2017 r.
08.08.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące zapewnienia usług transportowych po zdarzeniach
lotniczych dla Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
01.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się