Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szacowanie wartości zamówienia
na wykonanie „Opracowania wytycznych organizacji bezpiecznego
ruchu pieszych – Wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia
przejść dla pieszych.”
16.05.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na przygotowanie kreacji filmu internetowego o długości od 30
do 100 sekund oraz zaplanowanie i przeprowadzenie działań o
charakterze promocyjnym w Internecie
15.05.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie okładek do dowodu rejestracyjnego z nadrukiem
zawierającym komunikaty wskazane przez Zamawiającego
28.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację usługi wynajęcia powierzchni konferencyjnej i
cateringu w związku z organizacją konferencji
28.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na sukcesywne dostawy drobnego sprzętu komputerowego,
podzespołów komputerowych oraz akcesoriów
26.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację usług: wynajęcia powierzchni konferencyjnej i
cateringu w związku z organizacją konferencji
20.04.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na sporządzenie ekspertyzy dot. obowiązującego stanu prawnego
w krajach członkowskich UE w zakresie systemu finansowania
działań na rzecz brd oraz systemu pomocy ofiarom wypadków
drogowych i ich rodzinom
14.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na zakup i dostawę dla MIB: rękawiczek rowerowych, pompek
rowerowych, zestawów narzędzi do rowerów, liczników
rowerowych
13.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację opracowania „Wzorcowe dokumenty – Warunki
Kontraktowe zawierające Umowę na Roboty Liniowe Drogowe w
modelu „zaprojektuj i wybuduj” oraz Umowę na Usługę
Inżyniera”
12.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące "Ekspertyzy w zakresie usytuowania budynków oraz
nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych"
31.03.2017 więcej