Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szacowanie wartości zamówienia
na zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie działań
promocyjnych w ramach realizowanej kampanii dotyczącej działań
edukacyjnych na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego
30.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie oraz emisję cyklu audycji i spotów radiowych
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w radiu o zasięgu
ogólnopolskim
30.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego oraz usług
wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego
21.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację opracowania „Katalog typowych konstrukcji
drogowych obiektów mostowych i przepustów” wraz z raportem z
analiz niezbędnych do jego opracowania
14.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację usługi polegającej na przygotowaniu 10 krótkich
(do 5 minut) filmów składających się na serię promocyjną
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
13.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące dostawy niwelatora elektronicznego ze statywem i
łatą kodową
06.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego oraz
usług wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego
03.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące usług prawnych w zakresie międzynarodowych oraz
krajowych przepisów lotniczych
01.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę urządzeń do odczytu rejestratorów parametrów lotu
i głosu
28.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie publikacji o roboczym tytule: „Partycypacja
społeczna w planowaniu przestrzennym”
23.02.2017 więcej