Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na opracowanie publikacji naukowej o roboczym tytule:
Teledetekcja w planowaniu przestrzennym
14.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę podręcznego zestawu wyjazdowego do zdarzenia
lotniczego
08.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych
logo PKBWL przekazywanych podczas spotkań z przedstawicielami
środowiska lotniczego w kraju i zagranicą
08.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę odzieży roboczej oraz środków ochrony opatrzonych
napisem PKBWL oraz logo Komisji
08.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na świadczenie na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa usługi monitorowania mediów (prasy, radia,
telewizji i internetu)
07.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Nabycie praw do korzystania z usługi
wsparcia do posiadanych licencji oprogramowania do wirtualizacji
przez okres 12 miesięcy”
01.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Nabycie praw do korzystania z usługi
wsparcia technicznego do posiadanych licencji funkcjonalnych w
urządzeniach PaloAlto 3020 przez okres 12 miesięcy od dnia 11
stycznia 2017 roku”
01.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży
elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej nad robotami
realizowanymi w budynkach A, B i C MIB przy ul. Chałubińskiego
4/6 w Warszawie
28.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Nabycie praw do korzystania z usługi
wsparcia do licencji oprogramowania do wirtualizacji przez okres
12 miesięcy”
28.11.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zadania „Nabycie praw do korzystania z usługi
wsparcia technicznego do posiadanych licencji funkcjonalnych w
urządzeniach PaloAlto 3020 przez okres 12 miesięcy od dnia 11
stycznia 2017 roku”
28.11.2016 więcej