Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
dotyczące dostawy niwelatora elektronicznego ze statywem i
łatą kodową
06.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego oraz
usług wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego
03.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące usług prawnych w zakresie międzynarodowych oraz
krajowych przepisów lotniczych
01.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę urządzeń do odczytu rejestratorów parametrów lotu
i głosu
28.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie publikacji o roboczym tytule: „Partycypacja
społeczna w planowaniu przestrzennym”
23.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie publikacji o roboczym tytule: „Niskoemisyjność
w planowaniu przestrzennym”
23.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie i dostarczenie do Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa pneumatycznego namiotu wystawienniczego
06.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie aktualizacji Strategii wdrażania technicznej
specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu
Ruch kolejowy
02.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące "Programu szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi w
zakresie przepisów regulujących kwestie związane z wyrobami
budowlanymi"
31.01.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące "Programu szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi w
zakresie przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany"
31.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się