Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na opracowanie publikacji o roboczym tytule: „Niskoemisyjność
w planowaniu przestrzennym”
23.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie i dostarczenie do Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa pneumatycznego namiotu wystawienniczego
06.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie aktualizacji Strategii wdrażania technicznej
specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu
Ruch kolejowy
02.02.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące "Programu szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi w
zakresie przepisów regulujących kwestie związane z wyrobami
budowlanymi"
31.01.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące "Programu szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi w
zakresie przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany"
31.01.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie "Aktualizacji Strategii wdrażania technicznej
specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu
Ruch kolejowy"
17.01.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację zlecenia usługi polegającej na analizie
efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach
publicznych w Polsce
12.01.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w budynku
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie przy ul.
Chałubińskiego 4
30.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na przeprowadzenie badań skuteczności wybranych
urządzeń/rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych
oraz opracowanie wytycznych wyznaczania przejść dla pieszych
20.12.2016 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie wymagań w zakresie warunków widoczności na
drogach publicznych
15.12.2016 więcej