2016-06-30

Projekty uchwał - budownictwo

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Narodowego Programu Mieszkaniowego"

29 czerwca 2016 r. skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresorowych:

Projekt uchwały Rady Ministrów w spawie przyjęcia "Narodowego Programu Mieszkaniowego" 1,9 MB (PDF)

 

Pismo kierujące do konsultacji publicznych 275,42 KB (PDF)

 

Pismo do związków zawodowych 255,68 KB (PDF)

 

Pismo do organizacji pracodawców 255,45 KB (PDF)

 

UWAGI - KONSULTACJE PUBLICZNE

 

Uwagi - Bielsko Biała 174,49KB (pdf)

 

Uwagi - Bank Gospodarstwa Krajowego (2) 269,23KB (pdf)

 

Uwagi - Bank Gospodarstwa Krajowego 148,21KB (pdf)

 

Uwagi - Instytut Badań Strukturalnych 362,48KB (pdf)

 

Uwagi - Habitat for Humanity 620,11KB (pdf)

 

Uwagi - Instytut na rzecz Ekorozwoju 345,97KB (pdf)

 

Uwagi - Izba Architektów RP 1,82MB (pdf)

 

Uwagi - Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości 249,77KB (pdf)

 

Uwagi - Instytut Ekonomii Środowiska 1,82MB (pdf)

 

Uwagi - Katowice 4,36MB (pdf)

 

Uwagi - Kongres Ruchów Miejskich 95,53KB (pdf)

 

Uwagi - Krajowa Rada Notarialna 188,25KB (pdf)

 

Uwagi - Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa 166,04KB (pdf)

 

Uwagi - Marek Nowak 350,51KB (pdf)

 

Uwagi - Mirosław Dąbrowski 56,49KB (pdf)

 

Uwagi - NSZZ Solidarność 2,41MB (pdf)

 

Uwagi - Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności 361,82KB (pdf)

 

Uwagi - OPZZ 1,22MB (pdf)

 

Uwagi - Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 346,68KB (pdf)

 

Uwagi - Piotr Witakowski 374,48KB (pdf)

 

Uwagi - Polska Unia Lokatorów 187KB (pdf)

 

Uwagi - Polska Izba Gospodarcza TBS 1,49MB (pdf)

 

Uwagi - Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe 1,28MB (pdf)

 

Uwagi - Polski Związek Firm Deweloperskich 5,36 MB (pdf)

 

Uwagi - Porozumienie Zarządców Nieruchomości 2,08MB (pdf)

 

Uwagi - Pracodawcy RP 2,89MB (pdf)

 

Uwagi - Ruda Śląska 2,19MB (pdf)

 

Uwagi - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej 163,2KB (pdf)

 

Uwagi - Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki 1,94MB (pdf)

 

Uwagi - Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny 262,74KB (pdf)

 

Uwagi - Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań 6,47MB (pdf)

 

Uwagi - Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem Mieszkanicznik 862,78KB (pdf)

 

Uwagi - Stowarzyszenie TBS Polski Południowej i Zachodniej 1,11MB (pdf)

 

Uwagi - Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy 7,54MB (pdf)

 

Uwagi - Związek Banków Polskich 7,44MB (pdf)

 

Uwagi - Związek Dużych Rodzin 3+ 311,63KB (pdf)

 

Uwagi - Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej 214,04KB (pdf)

 

Uwagi - Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP 928,14KB (pdf)

 

UWAGI – UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE

 

Uwagi - GIODO 260,85KB (pdf)

 

Uwagi - MF 1,02MB (pdf)

 

Uwagi - MKiDN 322,72KB (pdf)

 

Uwagi - MON (2) 186,96KB (pdf)

 

Uwagi - MON 717,74KB (pdf)

 

Uwagi - MRiRW (2) 542,32KB (pdf)

 

Uwagi - MRiRW 1,37MB (pdf)

 

Uwagi - MPiPS 1,78MB (pdf)

 

Uwagi - MSWiA 212,54KB (pdf)

 

Uwagi - MŚ 1,49MB (pdf)

 

Uwagi - PGSP (2)1,47MB (pdf)

 

Uwagi - PGSP 465,97KB (pdf)

 

Uwagi - RCL 1,02MB (pdf)

 

Uwagi - UOKiK 378,84KB (pdf)